Conferința "10 ani Resurse Creștine", Noiembrie 2015

Află mai multe
Versetul zilei
Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă şi va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă.
Isaia 58:11
Pune-l pe pagina ta

  Psalmii  Capitolul 23
  Psalmii, capitolul 23