Psalmii  

Capitolul 27
 • Un psalm al lui David.
 • 1 Domnul este lumina şi mântuirea mea: de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieţii mele: de cine să-mi fie frică?
 • Ps 84.11; Isa 60.19-20; Mic 7.8; Ex 15.2; Ps 62.2-6; Ps 118.14-21; Isa 12.2;
 • 2 Când înaintează cei răi împotriva mea, ca să-mi mănânce carnea, tocmai ei – prigonitorii şi vrăjmaşii mei – se clatină şi cad.
 • Ps 14.4;
 • 3 Chiar o oştire de ar tăbărî împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme. Chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aş fi.
 • Ps 3.6;
 • 4 Un lucru cer de la Domnul şi-l doresc fierbinte: aş vrea să locuiesc toată viaţa mea în Casa Domnului, ca să privesc frumuseţea Domnului şi să mă minunez de templul Lui.
 • Ps 26.8; Ps 65.4; Luc 2.37; Ps 90.17;
 • 5 Căci El mă va ocroti în coliba Lui, în ziua necazului, mă va ascunde sub acoperişul cortului Lui şi mă va înălţa pe o stâncă.
 • Ps 31.20; Ps 83.3; Ps 91.1; Isa 4.6; Ps 40.2;
 • 6 Iată că mi se şi înalţă capul peste vrăjmaşii mei, care mă înconjoară: voi aduce jertfe în cortul Lui, în sunetul trâmbiţei, voi cânta şi voi lăuda pe Domnul.
 • Ps 3.3;
 • 7 Ascultă-mi, Doamne, glasul când Te chem: ai milă de mine şi ascultă-mă!
 • 8 Inima îmi zice din partea Ta: „Caută faţa Mea!” Şi faţa Ta, Doamne, o caut!
 • Ps 24.6; Ps 105.4;
 • 9 Nu-mi ascunde faţa Ta, nu depărta cu mânie pe robul Tău! Tu eşti ajutorul meu, nu mă lăsa, nu mă părăsi, Dumnezeul mântuirii mele!
 • Ps 69.17; Ps 143.7;
 • 10 Căci tatăl meu şi mama mea mă părăsesc, dar Domnul mă primeşte.
 • Isa 49.15;
 • 11 Învaţă-mă, Doamne, calea Ta şi povăţuieşte-mă pe cărarea cea dreaptă, din pricina vrăjmaşilor mei.
 • Ps 25.4; Ps 86.11; Ps 119;
 • 12 Nu mă lăsa la bunul plac al potrivnicilor mei! Căci împotriva mea se ridică nişte martori mincinoşi şi nişte oameni care nu suflă decât asuprire.
 • Ps 35.25; 1Sam 22.9; 2Sam 16.7-8; Ps 35.11; Fapt 9.1;
 • 13 O! dacă n-aş fi încredinţat că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii!…
 • Ps 56.13; Ps 116.9; Ps 142.5; Ier 11.19; Ezec 26.20;
 • 14 Nădăjduieşte în Domnul! Fii tare, îmbărbătează-ţi inima şi nădăjduieşte în Domnul!
 • Ps 31.24; Ps 62.1-5; Ps 130.5; Isa 25.9; Hab 2.3;
  Psalmii, capitolul 27