Vizionați peste 350 de predici video traduse în noul player video

Vezi lista
Versetul zilei
O, Dumnezeul nostru, nu-i vei judeca Tu pe ei? Căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulţimi care înaintează împotriva noastră şi nu ştim ce să facem, dar ochii noştri sunt îndreptaţi spre Tine!”
2 Cronici 20:12
Pune-l pe pagina ta

  Psalmii  Capitolul 62
 • Către mai-marele cântăreţilor.
 • După Iedutun. Un psalm al lui David
 • 1 Da, numai în Dumnezeu mi se încrede sufletul; de la El îmi vine ajutorul.
 • 2 Da*, El este stânca şi ajutorul meu, Turnul meu de scăpare; nicidecum** nu mă voi clătina.
 • * Ps 62:6; ** Ps 37:24;
 • 3 Până când vă veţi năpusti asupra unui om, până când veţi căuta cu toţii să-l doborâţi ca* pe un zid gata să cadă, ca pe un gard gata să se surpe?
 • * Isa 30:13;
 • 4 Da, ei pun la cale să-l doboare din înălţimea lui: le place minciuna; cu* gura binecuvântează, dar cu inima blestemă.
 • * Ps 28:3;
 • 5 Da*, suflete, încrede-te în Dumnezeu, căci de la El îmi vine nădejdea.
 • * Ps 62:1; Ps 62:2;
 • 6 Da, El este stânca şi ajutorul meu, Turnul meu de scăpare: nicidecum nu mă voi clătina.
 • 7 Pe* Dumnezeu se întemeiază ajutorul şi slava mea; în Dumnezeu este stânca puterii mele, locul meu de adăpost.
 • * Ier 3:23;
 • 8 Popoare, în orice vreme, încredeţi-vă în El, vărsaţi-vă* inimile înaintea Lui! Dumnezeu este adăpostul** nostru.
 • * Ier 3:23; ** Ps 18:2;
 • 9 Da, o* nimica sunt fiii omului! Minciună sunt fiii oamenilor! Puşi în cumpănă toţi laolaltă, ar fi mai uşori decât o suflare
 • * Ps 39:5; Ps 39:11; Isa 40:15; Isa 40:17; Rom 3:4;
 • 10 Nu vă încredeţi în asuprire şi nu vă puneţi nădejdea zadarnică în răpire; când* cresc bogăţiile, nu vă lipiţi inima de ele.
 • * Iov 31:25; Ps 52:7; Luca 12:15; 1 Tim 6:17;
 • 11 Odată* a vorbit Dumnezeu, de două ori am auzit că „Puterea** este a lui Dumnezeu.”
 • * Iov 33:14; ** Apoc 19:1;
 • 12 A Ta, Doamne, este şi bunătatea*, căci Tu** răsplăteşti fiecăruia după faptele lui.
 • * Ps 86:15; Ps 103:8; Dan 9:9; ** Iov 34:11; Prov 24:12; Ier 32:19; Ezec 7:27; Ezec 33:20; Mat 16:27; Rom 2:6; 1 Cor 3:8; 2 Cor 5:10; Efes 6:8; Col 3:25; 1 Pet 1:17; Apoc 22:12;
  Psalmii, capitolul 62