Vizionați peste 350 de predici video traduse în noul player video

Vezi lista
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta

  Psalmii  Capitolul 69
 • Către mai-marele cântăreţilor. De cântat ca şi „Crinii”. Un psalm al lui David
 • 1 Scapă-mă, Dumnezeule, căci* îmi ameninţă apele viaţa.
 • * Ps 69:2; Ps 69:14; Ps 69:15; Iona 2:5;
 • 2 Mă afund* în noroi şi nu mă pot ţine; am căzut în prăpastie şi dau apele peste mine.
 • * Ps 40:2;
 • 3 Nu mai pot* strigând, mi se usucă gâtlejul, mi se topesc** ochii privind spre Dumnezeul meu.
 • * Ps 6:6; ** Ps 119:82; Ps 119:123; Isa 38:14;
 • 4 Cei ce mă urăsc* fără temei sunt mai mulţi decât perii capului meu; ce puternici sunt cei ce vor să mă piardă, cei ce pe nedrept îmi sunt vrăjmaşi; trebuie să dau înapoi ce n-am furat.
 • * Ps 35:19; Ioan 15:25;
 • 5 Dumnezeule, Tu cunoşti nebunia mea şi greşelile mele nu-Ţi sunt ascunse.
 • 6 Să nu rămână de ruşine, din pricina mea, cei ce nădăjduiesc în Tine, Doamne, Dumnezeul oştirilor! Să nu roşească de ruşine, din pricina mea, cei ce Te caută, Dumnezeul lui Israel!
 • 7 Căci pentru Tine port eu ocara şi îmi acoperă faţa ruşinea.
 • 8 Am ajuns* un străin pentru fraţii mei şi un necunoscut pentru fiii mamei mele.
 • * Ps 31:11; Isa 53:3; Ioan 1:11; Ioan 7:5;
 • 9 Căci* râvna Casei Tale mă mănâncă şi** ocările celor ce Te ocărăsc pe Tine cad asupra mea.
 • * Ps 119:139; Ioan 2:17; ** Ps 89:50; Ps 89:51; Rom 15:3;
 • 10 Plâng şi* postesc, şi ei mă ocărăsc.
 • * Ps 35:13; Ps 35:14;
 • 11 Mă îmbrac cu sac, şi* ei mă batjocoresc.
 • * 1 Imp 9:7; Ier 24:9;
 • 12 Cei ce stau la poartă vorbesc de mine şi* cei ce beau băuturi tari mă pun în cântece.
 • * Iov 30:9; Ps 35:15; Ps 35:16;
 • 13 Dar eu către Tine îmi înalţ rugăciunea, Doamne, la* vremea potrivită. În bunătatea Ta cea mare, răspunde-mi, Dumnezeule, şi dă-mi ajutorul Tău!
 • * Isa 49:8; Isa 55:6; 2 Cor 6:2;
 • 14 Scoate-mă din noroi, ca să nu mă mai afund! Să* fiu izbăvit de vrăjmaşii mei şi din prăpastie**!
 • * Ps 144:7; ** Ps 69:1; Ps 69:2; Ps 69:15;
 • 15 Să nu mai dea valurile peste mine, să nu mă înghită adâncul şi să nu se închidă* groapa peste mine!
 • * Num 16:33;
 • 16 Ascultă-mă, Doamne, căci* bunătatea Ta este nemărginită. În îndurarea Ta cea mare, întoarce-Ţi** privirile spre mine,
 • * Ps 63:6; ** Ps 25:16; Ps 86:16;
 • 17 şi nu-Ţi ascunde* faţa de robul Tău! Căci sunt în necaz: grăbeşte de m-ascultă!
 • * Ps 27:9; Ps 102:2;
 • 18 Apropie-Te de sufletul meu şi izbăveşte-l! Scapă-mă, din pricina vrăjmaşilor mei!
 • 19 Tu ştii ce ocară*, ce ruşine şi batjocură mi se face; toţi potrivnicii mei sunt înaintea Ta.
 • * Ps 22:6; Ps 22:7; Isa 53:3; Evr 12:2;
 • 20 Ocara îmi rupe inima şi sunt bolnav; aştept să-i fie cuiva milă* de mine, dar degeaba; aştept mângâietori**, şi nu găsesc niciunul.
 • * Ps 142:4; Isa 63:5; ** Iov 16:2;
 • 21 Ei îmi pun fiere în mâncare şi, când* mi-e sete, îmi dau să beau oţet.
 • * Mat 27:34; Mat 27:48; Marc 15:23; Ioan 19:29;
 • 22 Să li se prefacă masa într-o cursă* şi liniştea într-un laţ!
 • * Rom 11:9; Rom 11:10;
 • 23 Să li se întunece* ochii şi să nu mai vadă, şi clatină-le mereu coapsele!
 • * Isa 6:9; Isa 6:10; Ioan 12:39; Ioan 12:40;
 • 24 Varsă-Ţi* mânia peste ei şi să-i atingă urgia Ta aprinsă!
 • * 1 Tes 2:16;
 • 25 Pustie* să le rămână locuinţa şi nimeni să nu mai locuiască în corturile lor!
 • * Mat 23:38; Fapte 1:20;
 • 26 Căci ei* prigonesc pe** cel lovit de Tine, povestesc suferinţele celor răniţi de Tine.
 • * 2 Cron 28:9; Zah 1:15; ** Isa 53:4;
 • 27 Adaugă* alte nelegiuiri la nelegiuirile lor, şi** să n-aibă parte de îndurarea Ta!
 • * Rom 1:28; ** Isa 26:10; Rom 9:31;
 • 28 Să fie şterşi* din Cartea Vieţii şi** să nu fie scrişi împreună cu cei neprihăniţi!
 • * Exod 32:32; Fil 4:3; Apoc 3:5; Apoc 13:8; ** Ezec 13:9; Luca 10:20; Evr 12:23;
 • 29 Eu sunt nenorocit şi sufăr: Dumnezeule, ajutorul Tău să mă ridice!
 • 30 Atunci voi lăuda* Numele lui Dumnezeu prin cântări şi prin laude Îl voi preamări.
 • * Ps 28:7;
 • 31 Lucrul acesta este mai* plăcut Domnului, decât un viţel cu coarne şi copite!
 • * Ps 50:13; Ps 50:14; Ps 50:23;
 • 32 Nenorociţii* văd lucrul acesta şi se bucură; voi, care căutaţi pe Dumnezeu, veselă** să vă fie inima!
 • * Ps 34:2; ** Ps 22:26;
 • 33 Căci Domnul ascultă pe cei săraci şi nu nesocoteşte pe prinşii* Lui de război.
 • * Efes 3:1;
 • 34 Să-L laude* cerurile şi pământul, mările şi** tot ce mişună în ele!
 • * Ps 96:11; Ps 148:1; Isa 44:23; Isa 49:13; ** Isa 55:12;
 • 35 Căci* Dumnezeu va mântui Sionul şi va zidi cetăţile lui Iuda; ele vor fi locuite şi luate în stăpânire;
 • * Ps 51:18; Isa 44:26;
 • 36 sămânţa* robilor Lui le va moşteni, şi cei ce iubesc Numele Lui vor locui în ele.
 • * Ps 102:28;
  Psalmii, capitolul 69