Hristos a înviat!

Versetul zilei
O, Dumnezeul nostru, nu-i vei judeca Tu pe ei? Căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulţimi care înaintează împotriva noastră şi nu ştim ce să facem, dar ochii noştri sunt îndreptaţi spre Tine!”
2 Cronici 20:12
Pune-l pe pagina ta

  Psalmii  Capitolul 78
 • O cântare a lui Asaf
 • 1 Ascultă*, poporul meu, învăţăturile mele! Luaţi aminte la cuvintele gurii mele!
 • * Isa 51:4;
 • 2 Îmi deschid* gura şi vorbesc în pilde, vestesc înţelepciunea vremurilor străvechi.
 • * Ps 49:4; Mat 13:35;
 • 3 Ce* am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri,
 • * Ps 44:1;
 • 4 nu* vom ascunde de copiii lor, ci vom** vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea Lui şi minunile pe care le-a făcut.
 • * Deut 4:9; Deut 6:7; Ioel 1:3; ** Exod 12:26; Exod 12:27; Exod 13:8; Exod 13:14; Ios 4:6; Ios 4:7;
 • 5 El* a pus o mărturie în Iacov, a dat o Lege în Israel şi a poruncit părinţilor noştri să-şi** înveţe în ea copiii,
 • * Ps 147:19; ** Deut 4:9; Deut 6:7; Deut 11:19;
 • 6 ca* să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naşte şi care, când se vor face mari, să vorbească despre ea copiilor lor;
 • * Ps 102:18;
 • 7 pentru ca aceştia să-şi pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu şi să păzească poruncile Lui.
 • 8 * nu fie ca părinţii lor, un** neam neascultător şi răzvrătit, un neam care n-avea o inimă tare şi al cărui duh nu era credincios lui Dumnezeu!
 • * 2 Imp 17:14; Ezec 20:18; ** Exod 32:9; Exod 33:3; Exod 34:9; Deut 9:6; Deut 9:13; Deut 31:27; Ps 68:6;
 • 9 Fiii lui Efraim, înarmaţi şi trăgând cu arcul, au dat dosul în ziua luptei,
 • 10 pentru că n-au* ţinut legământul lui Dumnezeu, şi n-au voit să umble întocmai după Legea Lui.
 • * 2 Imp 17:15;
 • 11 Au dat uitării* lucrările Lui, minunile Lui, pe care li le arătase.
 • * Ps 106:13;
 • 12 Înaintea părinţilor lor, El făcuse minuni* în ţara Egiptului, în** câmpia Ţoan.
 • * Exod 7:8-12; ** Gen 32:3; Num 13:22; Ps 78:43; Isa 19:11; Isa 19:13; Ezec 30:14;
 • 13 A despărţit* marea şi le-a deschis un drum prin ea, ridicând** apele ca un zid.
 • * Exod 14:21; ** Exod 15:8; Ps 33:7;
 • 14 I-a* călăuzit ziua cu un nor şi toată noaptea cu lumina unui foc strălucitor.
 • * Exod 13:21; Exod 14:24; Ps 105:39;
 • 15 A despicat* stânci în pustie şi le-a dat să bea ca din nişte valuri cu ape multe.
 • * Exod 17:6; Num 20:11; Ps 105:41; 1 Cor 10:4;
 • 16 A făcut să ţâşnească izvoare din* stânci şi să curgă ape ca nişte râuri.
 • * Deut 9:21; Ps 105:41;
 • 17 Dar ei tot n-au încetat să păcătuiască împotriva Lui, n-au încetat să se răzvrătească* împotriva Celui Preaînalt în pustie.
 • * Deut 9:22; Ps 95:8; Evr 3:16;
 • 18 Au ispitit* pe Dumnezeu în inima lor, cerând mâncare după poftele lor.
 • * Exod 16:2;
 • 19 Au vorbit* împotriva lui Dumnezeu şi au zis: „Oare va putea Dumnezeu să pună o masă în pustie?
 • * Num 11:4;
 • 20 Iată* că El a lovit stânca, de au curs ape şi s-au vărsat şiroaie. Dar va putea El să dea şi pâine sau să facă rost de carne poporului Său?”
 • * Exod 17:6; Num 20:11;
 • 21 Domnul a auzit şi S-a* mâniat. Un foc s-a aprins împotriva lui Iacov şi s-a stârnit împotriva lui Israel mânia Lui,
 • * Num 11:1; Num 11:10;
 • 22 pentru că n-au crezut* în Dumnezeu, pentru că n-au avut încredere în ajutorul Lui.
 • * Evr 3:18; Iuda 1:5;
 • 23 El a poruncit norilor de sus şi a deschis porţile cerurilor:
 • 24 a* plouat peste ei mană de mâncare şi le-a dat grâu din cer.
 • * Exod 16:4; Exod 16:14; Ps 105:40; Ioan 6:31; 1 Cor 10:3;
 • 25 Au mâncat cu toţii pâinea celor mari şi le-a trimis mâncare să se sature.
 • 26 A* pus să sufle în ceruri vântul de răsărit şi a adus, prin puterea Lui, vântul de miazăzi.
 • * Num 11:31;
 • 27 A plouat peste ei carne ca pulberea şi păsări înaripate cât nisipul mării;
 • 28 le-a făcut să cadă în mijlocul taberei lor, de jur împrejurul locuinţelor lor.
 • 29 Ei* au mâncat şi s-au săturat din destul: Dumnezeu le-a dat ce doriseră.
 • * Num 11:10;
 • 30 Dar n-apucaseră să-şi astâmpere bine pofta, mâncarea* le era încă în gură,
 • * Num 11:33;
 • 31 când s-a stârnit mânia lui Dumnezeu împotriva lor, a lovit de moarte pe cei mai tari dintre ei şi a doborât pe tinerii lui Israel.
 • 32 Cu toate acestea, ei* n-au încetat să păcătuiască şi** n-au crezut în minunile Lui.
 • * Num 14:16; Num 14:17; ** Ps 78:22;
 • 33 De* aceea, El le-a curmat zilele ca o suflare, le-a curmat anii printr-un sfârşit năpraznic.
 • * Num 14:29; Num 14:35; Num 26:64; Num 26:65;
 • 34 Când* îi lovea de moarte, ei Îl căutau, se întorceau şi se îndreptau spre Dumnezeu;
 • * Osea 5:15;
 • 35 îşi aduceau aminte că Dumnezeu* este Stânca lor şi că Dumnezeul Atotputernic este Izbăvitorul** lor.
 • * Deut 32:4; Deut 32:15; Deut 32:31; ** Exod 15:13; Deut 7:8; Isa 41:14; Isa 44:6; Isa 63:9;
 • 36 Dar Îl înşelau* cu gura şi-L minţeau cu limba.
 • * Ezec 33:31;
 • 37 Inima* nu le era tare faţă de El şi nu erau credincioşi legământului Său.
 • * Ps 78:8;
 • 38 Totuşi*, în îndurarea Lui, El iartă nelegiuirea şi nu nimiceşte; Îşi opreşte** de multe ori mânia şi nu dă drumul întregii Lui urgii.
 • * Num 14:18; Num 14:20; ** Isa 48:9; 1 Imp 21:29;
 • 39 El Şi-a* adus deci aminte că** ei nu erau decât carne, o suflare care trece şi nu se mai întoarce.
 • * Ps 103:14; Ps 103:16; ** Gen 6:3; Ioan 3:6; Iov 7:7; Iov 7:16; Iac 4:14;
 • 40 De câte ori s-au răzvrătit ei împotriva Lui în pustie! De câte ori L-au mâniat* ei în pustietate!
 • * Ps 78:17; Ps 95:9; Ps 95:10; Isa 7:13; Isa 63:10; Efes 4:30; Evr 3:16; Evr 3:17;
 • 41 Da, n-au încetat să ispitească* pe Dumnezeu şi să întărâte** pe Sfântul lui Israel.
 • * Num 14:22; Deut 6:16; ** Ps 78:20;
 • 42 Nu şi-au mai adus aminte de puterea Lui, de ziua când i-a izbăvit de vrăjmaş,
 • 43 de minunile pe care le-a* făcut în Egipt şi de semnele Lui minunate din câmpia Ţoan.
 • * Ps 78:12; Ps 105:27;
 • 44 Cum* le-a prefăcut râurile în sânge şi n-au putut să bea din apele lor.
 • * Exod 7:20; Ps 105:29;
 • 45 Cum a* trimis împotriva lor nişte muşte otrăvitoare care i-au mâncat şi** broaşte care i-au nimicit.
 • * Exod 8:24; Ps 105:31; ** Exod 8:6; Ps 105:30;
 • 46 Cum* le-a dat holdele pradă omizilor, rodul muncii lor pradă lăcustelor.
 • * Exod 10:13; Exod 10:15; Ps 105:34; Ps 105:35;
 • 47 Cum le-a* prăpădit viile, bătându-le cu piatră, şi smochinii din Egipt cu grindină.
 • * Exod 9:23; Exod 9:25; Ps 105:33;
 • 48 Cum le-a lăsat* vitele pradă grindinei şi turmele pradă focului cerului.
 • * Exod 9:23-25; Ps 105:32;
 • 49 El Şi-a aruncat împotriva lor mânia Lui aprinsă, urgia, iuţimea şi necazul: o droaie de îngeri aducători de nenorociri.
 • 50 Cum Şi-a dat drum slobod mâniei, nu le-a scăpat sufletul de la moarte şi le-a dat viaţa pradă molimei;
 • 51 cum* a lovit pe toţi întâii născuţi din Egipt, pârga puterii în corturile** lui Ham.
 • * Exod 12:29; Ps 105:36; Ps 136:10; ** Ps 106:22;
 • 52 Cum a* pornit pe poporul Său ca pe nişte oi, şi i-a povăţuit ca pe o turmă în pustie.
 • * Ps 77:20;
 • 53 Cum i-a dus* fără nicio grijă, ca să nu le fie frică, iar** marea a acoperit pe vrăjmaşii lor.
 • * Exod 14:19; Exod 14:20; ** Exod 14:27; Exod 14:28; Exod 15:10;
 • 54 Cum i-a adus spre hotarul Lui cel sfânt*, spre muntele acesta, pe** care dreapta Lui l-a câştigat.
 • * Exod 15:17; ** Ps 44:3;
 • 55 Cum a izgonit* neamurile dinaintea lor, le-a** împărţit ţara în părţi de moştenire şi a pus seminţiile lui Israel să locuiască în corturile lor.
 • * Ps 44:2; ** Ios 13:7; Ios 19:51; Ps 136:21; Ps 136:22;
 • 56 Dar* ei au ispitit pe Dumnezeul Preaînalt, s-au răzvrătit împotriva Lui şi n-au ţinut poruncile Lui.
 • * Iuda 1:2; Iuda 1:11; Iuda 1:12;
 • 57 Ci s-au* depărtat şi au fost necredincioşi, ca şi părinţii lor, s-au abătut la o parte, ca** un arc înşelător,
 • * Ps 78:41; Ezec 20:27; Ezec 20:28; ** Osea 7:16;
 • 58 L-au* supărat prin înălţimile** lor şi I-au stârnit gelozia cu idolii lor.
 • * Deut 32:16; Deut 32:21; Jud 2:12; Jud 2:20; Ezec 20:28; ** Deut 12:2; Deut 12:4; 1 Imp 11:17; 1 Imp 12:31;
 • 59 Dumnezeu a auzit şi S-a mâniat, şi a urgisit rău de tot pe Israel.
 • 60 A* părăsit locuinţa Lui din Silo, cortul în care locuia între oameni.
 • * 1 Sam 4:11; Ier 7:12; Ier 7:14; Ier 26:6; Ier 26:9;
 • 61 Şi-a* dat slava pradă robiei şi măreţia Lui, în mâinile vrăjmaşului.
 • * Jud 18:30;
 • 62 A* dat pradă sabiei pe poporul Lui şi S-a mâniat pe moştenirea Lui.
 • * 1 Sam 4:10;
 • 63 Pe tinerii lui i-a ars focul şi fecioarele* lui n-au mai fost sărbătorite cu cântări de nuntă.
 • * Ier 7:34; Ier 16:9; Ier 25:10;
 • 64 Preoţii* săi au căzut ucişi de sabie, şi văduvele** lui nu s-au bocit.
 • * 1 Sam 4:11; 1 Sam 22:18; ** Iov 27:15; Ezec 24:23;
 • 65 Atunci, Domnul S-a* trezit, ca** unul care a dormit, ca un viteaz îmbărbătat de vin,
 • * Ps 44:23; ** Isa 42:13;
 • 66 şi* a lovit pe potrivnicii Lui care fugeau, acoperindu-i cu veşnică ocară.
 • * 1 Sam 5:6; 1 Sam 5:12; 1 Sam 6:4;
 • 67 Însă a lepădat cortul lui Iosif şi n-a ales seminţia lui Efraim,
 • 68 ci a ales seminţia lui Iuda, Muntele Sionului, pe* care-l iubeşte.
 • * Ps 87:2;
 • 69 Şi-a* zidit Sfântul Locaş ca cerurile de înalt şi tare ca pământul pe care l-a întemeiat pe veci.
 • * 1 Imp 6:1;
 • 70 A* ales pe robul Său David şi l-a luat de la staulele de oi.
 • * 1 Sam 16:11; 1 Sam 16:12; 2 Sam 7:8;
 • 71 L-a luat dindărătul oilor* care alăptau, ca să pască** pe poporul Său Iacov şi pe moştenirea Sa Israel.
 • * Gen 33:13; Isa 40:11; ** 2 Sam 5:2; 1 Cron 11:2;
 • 72 Şi David i-a cârmuit cu o inimă neprihănită* şi i-a povăţuit cu mâini pricepute.
 • * 1 Imp 9:4;
  Psalmii, capitolul 78