Hristos a înviat!

Versetul zilei
Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi, dar să ştii că, pentru toate acestea, te va chema Dumnezeu la judecată.
Eclesiastul 11:9
Pune-l pe pagina ta

  Psalmii  Capitolul 79
 • Un psalm al lui Asaf
 • 1 Dumnezeule, au năvălit neamurile în moştenirea* Ta, au pângărit Templul Tău cel sfânt** şi au prefăcut Ierusalimul într-un morman de pietre.
 • * Exod 15:17; Ps 74:2; ** Ps 74:7; 2 Imp 24:9; 2 Imp 24:10; 2 Cron 36:19; Mica 3:12;
 • 2 Trupurile* neînsufleţite ale robilor Tăi le-au dat să le mănânce păsările cerului, şi carnea credincioşilor Tăi au dat-o s-o mănânce fiarele pământului.
 • * Ier 7:33; Ier 16:4; Ier 34:20;
 • 3 Ca apa le-au vărsat sângele, de jur împrejurul Ierusalimului, şi* n-a fost nimeni să-i îngroape.
 • * Ps 141:7; Ier 14:16; Ier 16:4; Apoc 11:9;
 • 4 Am ajuns de* ocara vecinilor noştri, de batjocura şi de râsul celor ce ne înconjoară.
 • * Ps 44:13; Ps 80:6;
 • 5 Până* când, Doamne, Te vei mânia fără încetare şi va** arde mânia Ta ca focul?
 • * Ps 74:1; Ps 74:9; Ps 74:10; Ps 85:5; Ps 89:46; ** Tef 1:18; Tef 3:8;
 • 6 Varsă-Ţi* mânia peste neamurile care nu** Te cunosc şi peste împărăţiile care nu cheamă Numele Tău!
 • * Ier 10:25; Apoc 16:1; ** Isa 45:4; Isa 45:5; 2 Tes 1:8; Ps 53:4;
 • 7 Căci au mâncat pe Iacov şi i-au pustiit locuinţa.
 • 8 Nu-Ţi* mai aduce aminte de nelegiuirile strămoşilor noştri, ci să ne iasă degrabă înainte îndurările Tale! Căci suntem nenorociţi** de tot!
 • * Isa 64:9; ** Deut 28:43; Ps 142:6;
 • 9 Ajută-ne*, Dumnezeul mântuirii noastre, pentru slava Numelui Tău! Izbăveşte-ne şi iartă-ne păcatele, pentru Numele** Tău!
 • * 2 Cron 14:11; ** Ier 14:7; Ier 14:21;
 • 10 Pentru ce* să zică neamurile: „Unde este Dumnezeul lor?” Să se ştie înaintea ochilor noştri, printre neamuri, că Tu răzbuni sângele vărsat al robilor Tăi!
 • * Ps 42:10; Ps 115:2;
 • 11 Să ajungă* până la Tine gemetele prinşilor de război! Scapă, prin braţul Tău cel puternic, pe cei ce pier!
 • * Ps 102:20;
 • 12 Întoarce vecinilor noştri, de* şapte ori în sânul lor, batjocurile** care Ţi le-au aruncat ei Ţie, Doamne!
 • * Gen 4:15; Isa 65:6; Isa 65:7; Ier 32:18; Luca 6:38; ** Ps 74:18; Ps 74:22;
 • 13 Şi* noi, poporul Tău, turma păşunii Tale, Te vom lăuda în veci şi vom** vesti din neam în neam laudele tale.
 • * Ps 74:1; Ps 95:7; Ps 100:3; ** Isa 43:21;
  Psalmii, capitolul 79