Psalmii  

Capitolul 91
 • 1 Cel ce stă sub ocrotirea Celui Preaînalt şi se odihneşte la umbra Celui atotputernic,
 • Ps 27.5; Ps 31.20; 32.7Ps 17.8;
 • 2 zice despre Domnul: „El este locul meu de scăpare şi cetăţuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred!”
 • Ps 142.5;
 • 3 Da, El te scapă de laţul vânătorului, de ciumă şi de pustiirile ei.
 • Ps 124.7;
 • 4 El te va acoperi cu penele Lui şi te vei ascunde sub aripile Lui. Căci scut şi pavăză este credincioşia Lui!
 • Ps 17.8; Ps 57.1; Ps 61.4;
 • 5 Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopţii, nici de săgeata care zboară ziua,
 • 6 nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare.
 • 7 O mie să cadă alături de tine, şi zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia.
 • 8 Doar vei privi cu ochii şi vei vedea răsplătirea celor răi.
 • Ps 37.34; Mal 1.5;
 • 9 Pentru că zici: „Domnul este locul meu de adăpost!” şi faci din Cel Preaînalt turnul tău de scăpare,
 • Ps 91.2; Ps 71.3; Ps 90.1;
 • 10 de aceea nicio nenorocire nu te va ajunge, nicio urgie nu se va apropia de cortul tău.
 • Prov 12.21;
 • 11 Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale;
 • Ps 34.7; Ps 71.3; Mat 4.6; Luc 4.10-11; Evr 1.14;
 • 12 şi ei te vor duce pe mâini, ca nu cumva să-ţi loveşti piciorul de vreo piatră.
 • Iov 5.23; Ps 37.24;
 • 13 Vei păşi peste lei şi peste năpârci şi vei călca peste pui de lei şi peste şerpi. –
 • 14 „Fiindcă Mă iubeşte – zice Domnul – de aceea îl voi izbăvi; îl voi ocroti, căci cunoaşte Numele Meu.
 • Ps 9.10;
 • 15 Când Mă va chema, îi voi răspunde; voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi şi-l voi proslăvi.
 • Ps 50.15; Isa 43.2; 1Sam 2.30;
 • 16 Îl voi sătura cu viaţă lungă şi-i voi arăta mântuirea Mea.”
  Psalmii, capitolul 91