Hristos a înviat!

Versetul zilei
Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi, dar să ştii că, pentru toate acestea, te va chema Dumnezeu la judecată.
Eclesiastul 11:9
Pune-l pe pagina ta

  Zaharia  Capitolul 2
 • 1 Am ridicat ochii şi m-am uitat, şi iată că era un om* care ţinea în mână o funie de măsurat.
 • * Ezec 40:3;
 • 2 L-am întrebat: „Unde te duci?” Şi el mi-a zis: „Mă duc să măsor* Ierusalimul, ca să văd ce lăţime şi ce lungime are.”
 • * Apoc 11:1; Apoc 21:15; Apoc 21:16;
 • 3 Şi îngerul care vorbea cu mine a înaintat, şi un alt înger i-a ieşit înainte.
 • 4 El i-a zis: „Aleargă de vorbeşte tânărului acestuia şi spune-i: ‘Ierusalimul* va fi o cetate deschisă din pricina mulţimii oamenilor şi vitelor care vor fi în mijlocul lui’;
 • * Ier 31:27; Ezec 36:10; Ezec 36:11;
 • 5 Eu Însumi, zice Domnul, voi fi un zid* de foc de jur împrejurul lui şi voi fi slava** lui în mijlocul lui!
 • * Isa 26:1; Zah 9:8; ** Isa 60:19; Apoc 21:23;
 • 6 Fugiţi*, fugiţi din ţara de la miazănoapte! zice Domnul. Căci v-am împrăştiat** în cele patru vânturi ale cerurilor, zice Domnul.”
 • * Isa 48:20; Isa 52:11; Ier 1:14; Ier 50:8; Ier 51:6; Ier 51:45; ** Deut 28:64; Ezec 17:21;
 • 7 Scapă*, Sioane, tu care locuieşti la fiica Babilonului!
 • * Apoc 18:4;
 • 8 Căci aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „După slavă m-a trimis El la neamurile care v-au jefuit; căci cel ce se atinge* de voi se atinge de lumina ochilor Lui.
 • * Deut 32:10; Ps 17:8; 2 Tes 1:6;
 • 9 Iată*, Îmi ridic mâna împotriva lor, zice Domnul, şi ele vor fi prada celor ce le erau supuşi, ca să ştiţi** că Domnul oştirilor m-a trimis.
 • * Isa 11:15; Isa 19:16; ** Zah 4:9;
 • 10 Strigă de veselie* şi bucură-te, fiica Sionului! Căci iată, Eu vin şi** voi locui în mijlocul tău, zice Domnul.
 • * Isa 12:6; Isa 54:1; Tef 3:14; ** Lev 26:12; Ezec 37:27; Zah 8:3; Ioan 1:14; 2 Cor 6:16;
 • 11 Multe neamuri* se vor alipi de Domnul în ziua aceea** şi vor fi poporul Meu. Eu voi locui în mijlocul tău şi vei şti†† că Domnul oştirilor m-a trimis la tine.”
 • * Isa 2:2; Isa 2:3; Isa 49:22; Isa 60:3; Zah 8:22; Zah 8:23; ** Zah 3:10; Exod 12:49; †† Ezec 33:33; Zah 2:9;
 • 12 Domnul va lua* în stăpânire pe Iuda, ca partea Lui de moştenire în pământul sfânt, şi va alege** iarăşi Ierusalimul.
 • * Deut 32:9; ** Zah 1:17;
 • 13 Orice făptură să tacă* înaintea Domnului, căci El S-a şi sculat din locaşul Lui** cel sfânt!
 • * Hab 2:20; Tef 1:7; ** Ps 68:5; Isa 57:5;
  Zaharia, capitolul 2