Hristos a înviat!

Versetul zilei
Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi, dar să ştii că, pentru toate acestea, te va chema Dumnezeu la judecată.
Eclesiastul 11:9
Pune-l pe pagina ta

  Zaharia  Capitolul 4
 • 1 Îngerul* care vorbea cu mine s-a întors şi m-a trezit ca pe un** om pe care-l trezeşti din somnul lui.
 • * Zah 2:3; ** Dan 8:18;
 • 2 El m-a întrebat: „Ce vezi?” Eu am răspuns: „M-am uitat şi iată că este un sfeşnic* cu totul de aur şi deasupra lui, un vas cu untdelemn şi pe el şapte** candele, cu şapte ţevi pentru candelele care sunt în vârful sfeşnicului.
 • * Exod 25:31; Apoc 1:12; ** Exod 25:37; Apoc 4:5;
 • 3 Şi lângă el sunt doi măslini*, unul la dreapta vasului şi altul la stânga lui.”
 • * Zah 4:11; Zah 4:12; Apoc 11:4;
 • 4 Şi, luând iarăşi cuvântul, am zis îngerului care vorbea cu mine: „Ce înseamnă lucrurile acestea, domnul meu?”
 • 5 Îngerul care vorbea cu mine mi-a răspuns: „Nu ştii ce înseamnă aceste lucruri?” Eu am zis: „Nu, domnul meu.”
 • 6 Atunci, el a luat din nou cuvântul şi mi-a zis: „Acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel şi sună astfel: ‘Lucrul acesta nu se va face nici prin putere*, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu’, zice Domnul oştirilor!
 • * Osea 1:7;
 • 7 Cine eşti tu, munte mare*, înaintea lui Zorobabel? Te vei preface într-un loc şes. El va pune piatra cea mai însemnată** în vârful Templului, în mijlocul strigătelor de: ‘Îndurare, îndurare cu ea!’”
 • * Ier 51:25; Mat 21:21; ** Ps 118:22; Ezra 3:11; Ezra 3:13;
 • 8 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
 • 9 „Mâinile lui Zorobabel au întemeiat* Casa aceasta şi tot mâinile lui o vor isprăvi**, şi veţi şti dacă Domnul†† oştirilor m-a trimis la voi.
 • * Ezra 3:10; ** Ezra 6:15; Zah 2:9; Zah 2:11; Zah 6:15; †† Isa 48:16; Zah 2:8;
 • 10 Căci cine dispreţuieşte ziua începuturilor slabe*? Aceştia şapte vor privi cu bucurie cumpăna în mâna lui Zorobabel. Aceştia şapte sunt ochii** Domnului, care cutreieră tot pământul.”
 • * Hag 2:3; ** 2 Cron 16:9; Prov 15:3; Zah 3:9;
 • 11 Eu am luat cuvântul şi i-am zis: „Ce înseamnă aceşti doi măslini, la dreapta sfeşnicului şi la stânga lui?”
 • 12 Am luat a doua oară cuvântul şi i-am zis: „Ce înseamnă cele două ramuri* de măslin, care sunt lângă cele două ţevi de aur, prin care curge uleiul auriu din el?”
 • * Zah 4:3;
 • 13 El mi-a răspuns: „Nu ştii ce înseamnă?” Eu am zis: „Nu, domnul meu.” Şi el a zis:
 • 14 „Aceştia sunt cei doi unşi* care stau** înaintea Domnului întregului pământ.”
 • * Apoc 11:4; ** Zah 3:7; Luca 1:1; Luca 1:9; Ios 3:11; Ios 3:13; Zah 6:5;
  Zaharia, capitolul 4