Hristos a înviat!

Versetul zilei
Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi, dar să ştii că, pentru toate acestea, te va chema Dumnezeu la judecată.
Eclesiastul 11:9
Pune-l pe pagina ta

  Zaharia  Capitolul 7
 • Posturi şi binecuvântări
 • 1 În anul al patrulea al împăratului Darius, Cuvântul Domnului a vorbit lui Zaharia, în ziua a patra a lunii a noua, care este luna lui Chisleu.
 • 2 Cei din Betel trimiseseră pe Şareţer şi pe Reghem-Melec, cu oamenii săi, să se roage Domnului
 • 3 şi să întrebe* pe preoţii din Casa Domnului oştirilor şi pe proroci: „Trebuie să plâng şi în luna a** cincea şi să mă înfrânez, cum am făcut atâţia ani?”
 • * Deut 17:9-11; Deut 33:10; Mal 2:7; ** Ier 52:12; Zah 8:19;
 • 4 Atunci, Cuvântul Domnului oştirilor mi-a vorbit astfel:
 • 5 „Spune la tot poporul ţării şi preoţilor: ‘Când aţi postit* şi aţi plâns în luna a cincea şi a şaptea** în aceşti şaptezeci de ani, oare pentru Mine†† aţi postit voi?
 • * Isa 58:5; ** Ier 41:1; Zah 8:19; Zah 1:12; †† Rom 14:6;
 • 6 Şi când mâncaţi şi beţi, nu sunteţi voi cei ce mâncaţi şi beţi?
 • 7 Nu cunoaşteţi cuvintele pe care le-a vestit Domnul prin prorocii de mai înainte, când Ierusalimul era încă locuit şi liniştit împreună cu cetăţile lui de primprejur şi când şi partea de miazăzi* şi câmpia erau locuite?’”
 • * Ier 17:26;
 • 8 Cuvântul Domnului a vorbit lui Zaharia astfel:
 • 9 „Aşa a vorbit Domnul oştirilor: ‘Faceţi* cu adevărat dreptate şi purtaţi-vă cu bunătate şi îndurare unul faţă de altul.
 • * Isa 58:6; Isa 58:7; Ier 7:23; Mica 6:8; Zah 8:16; Mat 23:23;
 • 10 Nu asupriţi pe văduvă şi pe orfan*, nici pe străin şi pe sărac şi niciunul să nu gândească rău în inima** lui împotriva fratelui său’.
 • * Exod 22:21; Exod 22:22; Deut 24:17; Isa 1:17; Ier 5:28; ** Ps 36:4; Mica 2:1; Zah 8:17;
 • 11 Dar ei n-au vrut să ia aminte, ci au întors spatele* şi şi-au astupat urechile** ca să n-audă.
 • * Neem 9:29; Ier 7:24; Osea 4:16; ** Fapte 7:57;
 • 12 Şi-au făcut inima* ca diamantul de tare, ca să n-asculte** Legea, nici cuvintele pe care li le spunea Domnul oştirilor, prin Duhul Său, prin prorocii de mai înainte. Din pricina aceasta, Domnul oştirilor S-a aprins de o mare mânie.
 • * Ezec 11:19; Ezec 36:26; ** Neem 9:29; Neem 9:30; 2 Cron 36:16; Dan 9:11;
 • 13 Când chema El, ei n-au vrut s-asculte. De aceea, nici Eu n-am vrut s-ascult* când au chemat ei, zice Domnul oştirilor.
 • * Prov 1:24-28; Isa 1:15; Ier 11:11; Ier 14:12; Mica 3:4;
 • 14 Ci i-am împrăştiat* printre toate neamurile pe care** nu le cunoşteau; ţara a fost pustiită în urma lor, aşa că nimeni nu mai venea şi nu mai pleca din ea şi, dintr-o ţară plăcutㆆ cum era, au făcut o pustie!”
 • * Deut 4:27; Deut 28:64; Ezec 36:19; Zah 2:6; ** Deut 28:33; Lev 26:22; †† Dan 8:9;
  Zaharia, capitolul 7